Informacje Dla Reklamodawców

Powierzchnia Reklamowa

 

 

Moduł A

rozmiar: 500 x 170 px

Banner na stronie głównej,
umieszczony z prawej strony logo The Polish Guide

Moduł B

rozmiar: 1080 x 250 px

Duży banner umieszczony na górze serwisu TPG

Moduł C

rozmiar: 270 x 70 px

Mały banner umieszczony w prawej kolumnie w bloku reklamowym.
Możliwość połączenia C1, C2, C3 ze sobą w całość

Moduł D

rozmiar: 260 x 140 px

Mały banner umieszczony bezpośrednio pod artykułem wiodącym w panelu zawierającym zapowiedzi tekstów

Moduł E

rozmiar: 790 x 580 px

Duża reklama – zajmująca powierzchnię okna z artykułem wiodącym wyświetlana na głównej stronie serwisu

Moduł F

rozmiar: 1080 x 200 px

Duży banner umieszczony w dolnej części serwisu (poniżej okna z artykułami wiodącymi)

Moduł 1/2 F

rozmiar: 535 x 200 px

Średni banner umieszczony w dolnej części serwisu (poniżej okna z artykułami wiodącymi)

Moduł G

rozmiar: 270 x 70 px

Mały banner umieszczony przy tytule działu po jego prawej lub lewej stronie, wyświetlany na wszystkich podstronach powiązanych z danym działem serwisu

Moduł H

szerokość: 800 px

Artykuł sponsorowany – umieszczony w głównym oknie danego działu TPG + prowadząca do niego zapowiedź

Moduł H Premium

szerokość: 800 px

Artykuł sponsorowany – umieszczony w głównym oknie danego działu TPG + prowadząca do niego zapowiedź.
Zajawka na stronie wejściowej serwisu TPG umożliwiająca wyświetlenie artykułu bezpośrednio w głównym oknie serwisuModule A

size: 500 x 170 px

Banner on the home page
position: to the right of the The Polish Guide’s logo

Module B

size: 1080 x 250 px

Large banner, position: top of the page

Module C

size: 270 x 70 px

Small banner located on the right column in the advertising block.
The possibility of combining C1, C2, C3 into one module

Module D

size: 260 x 140 px

Small banner placed directly below the lead article window

Module E

size: 790 x 580 px

Large ad located in the lead article window and displayed on the main page

Module F

size: 1080 x 200 px

Large banner located at the bottom part of the website
(under the lead article’s window)

Module 1/2 F

size: 535 x 200 px

Medium banner located at the bottom part of the website 
(under the lead article’s window))

Module G

size: 270 x 70 px

Small banner placed at the section heading logo on its right or left side and displayed on all section sub-pages

Module H

size: 800 px

An advertorial which can be displayed in the main window of particular section by clicking sneak peek

Module H Premium

size: 800 px

An advertorial located in the main window of particular section+ sneak peek leading to it.
An additional sneak peek at the TPG home page displays the advertorial in the main window by clicking on it.

Szczegóły dotyczące zawartości reklam w Regulaminie portalu. Aby otrzymać wycenę należy się skontaktować z działem Reklamy: reklama@thepolishguide.com