Współpracownicy portalu

Na stałe współpracują z Nami

Bożena Andrzejak

Coach, psychoterapeuta

Kiedyś mieszkała w Londynie, dziś znowu w Warszawie. Skończyła rehabilitację na AWF, studium menadżerskie w Polskiej Międzynarodowej Szkole Biznesu oraz Psychologię Biznesu na Akademii Koźmińskiego.

Pracowała jako kelnerka, uczyła angielskiego i tłumaczyła książki, była instruktorem fitnesu, a potem na wiele lat osiadła jako konsultant Public Relations. Pracowała dla międzynarodowych firm i prowadziła własną agencję public relations.

Od blisko 10 lat zajmuje się rozwojem. Zaczęło się od pracy z procesem i pracy jako terapeuta. Uczyła się od twórców i propagatorów tej metody Arnolda Mindela, jego brytyjskich kolegów z UK RSPOP Clare Hill i Connora McCenna oraz polskich nauczycieli pracy z procesem.

Z czasem jej uwagę przyciągnął coaching ze swoją koncentracją w pracy nad konkretnymi rozwiązaniami, zgodnymi z indywidualnymi predyspozycjami Klienta. Coachingu uczyła się w londyńskim The Coaches Training Institute i The Academy of Coaching.

Jedna z jej Klientek po zakończeniu procesu coachingowego stwierdziła: „Znacznie poprawiła się jakość mojego życia”. I to jest sedno i sens jej pracy. Jej celem jest pomagać ludziom żyć lepiej, pełniej i w zgodzie ze sobą

 

Ewelina Bazyluk

Psycholog

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada certyfikat ukończenia drugiego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie drugiego stopnia, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uczestniczka modułu specjalizacyjnego „Mediacje rodzinne”, prowadzonego przez członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jako współpracownik dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia ze studentami medycyny dotyczącymi psychologii zdrowia oraz relacji lekarz - pacjent.

Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Współautorka artykułu naukowego dotyczącego spostrzegania własnego ciała. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych. Pracuje pod superwizją. Więcej na stronie www.drogowskazy.com

 

Ewa Damentka

Coach i trener NLP i rozwoju osobistego, pisarz. Zawód – Przyjaciel

Z wykształcenia mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ze specjalizacją w informacji naukowej w archeologii.

Najważniejsi dla niej są ludzie. Dlatego zajęła się rozwojem osobistym. Od kilkunastu lat studiuje metody Neurolingwistycznego Programowania, a od 2004 roku jest coachem i trenerem NLP. Pomaga ludziom w osiąganiu ich celów i rozwiązywaniu problemów, które mogłyby im w tym przeszkodzić. Pisze opowiadania („Nienazwane” 2012). W wolnym czasie maluje obrazy oraz wspiera początkujących mówców, którzy szlifują swoje umiejętności w warszawskim Klubie Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia.

Strona internetowa: www.nowiny.damentka.com

 

Ewa Jabłońska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Mama 6-letniej Liwii.

W wolnych chwilach „ucieka” na treningi karate aby zgłębiać tajniki stylu Kyokushin. Kocha swoją „małą” ponad życie; uwielbia karate, gotowanie, długie spacery po lesie; nie wyobraża sobie życia bez muzyki i dobrej książki. Przepada za czekoladą.

 

Renata Jarecka

Przez wiele lat związana była w Polsce z magazynem „Poznaj Świat” oraz serią czasopism dla dzieci i młodzieży, m.in. jako redaktor naczelna „Victora Gimnazjalisty”. Stawia na mądrą edukację oraz wartości chrześcijańskie w wychowywaniu dzieci. Swoje pomysły realizowała nie tylko w wydawnictwach edukacyjnych, ale także jako wolontariusz w warszawskiej świetlicy oraz wychowawca na koloniach Caritas.

Wraz z rodziną mieszka w południowej Anglii, gdzie realizuje się w pracy nauczyciela i dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej, ale wciąż nie porzuca dziennikarstwa, tworząc lokalny portal polonijny w Sussex oraz współpracując z „Dziennikiem Polskim”.

Podoba jej się misja edukacyjna portalu. Cieszy się, że akcja Cała Polska Czyta Dzieciom poszerza swą działalność na Europę i cieszy się z możliwości współpracy z Martą Dąbrowską − koordynatorem tej akcji na Wyspach Brytyjskich.

Więcej na stronie www.sussex.info.pl

 

Ajdyn Łazimow

Artysta malarz

Absolwent Liceum Plastycznego w Baku − Wydział Malarstwa oraz Akademii Filmowej WGIK w Moskwie − Wydział Scenografii.

Pracował przy projektach rekwizytów i kostiumów do filmów historycznych; przygotowywał scenografie i dekoracje do filmów animowanych, reklamowych oraz programu edukacyjnego.

Brał udział w licznych wystawach.

Przez kilka lat pracował jako główny grafik w Agencji Wydawniczej Aga Press (Cogito – opracowanie graficzne, łamanie; Victor Gimnazjalista – opracowanie graficzne; Victor Junior, Kumpel – opieka graficzna).

Wspólpracował z wydawnictwami Telbit (magazyn dla maturzystów Czas Na Studia – opracowanie graficzne, skład) oraz Ibis (Leksykon Wielkich Polaków, Z Pielgrzymką Przez Świat, Skarby Unesco – skład, łamanie). Więcej na stronie www.ajdyn.eu

 

Ewa Majewska

Pedagog

Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, trener szybkiego czytania i metod efektywnego uczenia się, pedagog zabawy, pilot wycieczek, zwolenniczka rozwijania i trenowania myślenia twórczego u osób w każdym wieku.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (warsztaty twórcze i lekcje muzealne Zamku Królewskiego w Warszawie, Świetlica Socjoterapeutyczna, Domy Kultury), młodzieżą i dorosłymi (autorskie programy szkoleniowe metodami aktywizującymi dla managerów i pracowników firm).

Brała udział w wielu szkoleniach psycho-edukacyjnych i rozwoju osobistego, m. in. “Przełamywanie barier”, “Negocjacje”, ”Komunikacja interpersonalna”, ”Drama”, ”Psychodydaktyka twórczości”, Neurologiczne Programowanie NLP − Praktyk, Master (w trakcie szkolenia). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

 

Małgorzata Miernik

Psycholog

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje kliniczne: Psychoterapia Osób Dorosłych oraz Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży).

Po studiach odbyła staż w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie oraz Zakładzie Rehabilitacji dla kobiet po mastektomii w Centrum Onkologii w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pracowała w hospicjum onkologicznym (stacjonarnym i domowym) oraz w Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja skupiającej się na problematyce onkologicznej.

Obecnie zawodowo związana z Pracownią Psychologiczną „Drogowskazy”, ma stałą superwizję. Ukończyła kurs Praktyka i kurs Mistrza Praktyka Neurolingwistycznego Programowania (NLP) będące częścią szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Polski Instytut NLP akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii oraz dwustopniowe szkolenie w zakresie muzykoterapii.

Uczestniczyła w kursie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, bierze udział w warsztatach prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Więcej na stronie www.drogowskazy.com

 

Anna Mieszczanek

Family coach, mediatorka

W latach 90-tych autorka, redaktorka i wydawca książek psychologicznych, w roku 2000 założycielka pierwszego w Warszawie Ośrodka Mediacji Rodzinnych.

Pomagania ludziom w zmianie uczyła się w Studium Pomocy Psychologicznej Jerzego Mellibrudy, podczas treningów Wojciecha Eichelbergera i na stażu w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces.

Współautorka – z Wojciechem Eichelbergerem - bestsellera pt. „Jak wychować szczęśliwe dzieci” (I wydanie w roku 1994, III w 2012).

Więcej na stronach: www.mediator.vel.pl; www.facebook.com/coachingdialogu

„Fot. Zosia Zija”

Tenia Polańska

Pedagog, doradca zawodowy

Mieszka w Polsce, lubi dalekie podróże w ciepłe kraje. Ale polskie morze również uwielbia. Od kilku lat jest dyrektorem szkoły dla młodzieży oraz zaocznych szkół dla dorosłych, wykładowca akademicki.

Realizuje się też jako doradca zawodowy – jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polski. Służy radą i pomocą wszystkim, którym wybór zawodu czy poszukiwanie pracy nastręcza jakiekolwiek trudności. Prowadzi warsztaty z młodzieżą szkolną, z osobami bezrobotnymi, i poszukującymi pracy.

Bierze udział w licznych konferencjach naukowych by podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności. Uważa, że należy stworzyć w każdym państwie takie warunki, aby człowiek miał możliwość uczenia się i mógł się uczyć przez całe życie. W centrum jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim człowiek.

Więcej również na stronie: www.doradztwokariery.ecorys.pl

Barbara Smolik

Psycholog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo - behawioralnej CBT posiadającej członkostwo Europen Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Odbyła staże w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień - Lublin, w Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego - Tworki, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii” - Warszawa.

Pracowała jako psycholog w Klinice Ortopedii i Traumatologii Sportowej Carolina Medical Center oraz w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jako psycholog w Szpitalnym Zespole Wsparcia. Obecnie zawodowo związana jest z hospicjum onkologicznym (stacjonarnym i domowym) w Warszawie.

Prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu psychoonkologii. Uczestniczyła w kursie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, bierze udział w warsztatach prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski. Pracuje pod superwizją.

Członek Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Więcej na stronie www.drogowskazy.com

Robert Wojteczek

Dziennikarz

Redaktor naczelny portalu www.planeta-faceta.pl Interesuje się sportem, książkami i podróżami. Świetnie gotuje.