Regulamin portalu informacyjno – edukacyjnego

The Polish Guide

www.thepolishguide.com

Zasady korzystania z portalu

1. Regulamin określa podstawowe zasady korzystania z portalu informacyjno - edukacyjnego The Polish Guide znajdującego się pod adresem www.thepolishguide.com.

2. Dostęp do Portalu The Polish Guide zwanego dalej PG posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Mogą oni korzystać z serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Ustawa z 4.02.1994 r.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Ustawa z 27.07.2001 r.).

3. Zarówno nazwa portalu, jak i jego wygląd a także wszystkie zamieszczone na portalu The Polish Guide materiały stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie baz danych oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także konwencji międzynarodowych.

4. Wszelkie dane, artykuły, zdjęcia, informacje zamieszczone w PG są chronione i zastrzeżone jako prawa majątkowe PG.

5. Zabrania się kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania poszczególnych utworów oraz baz danych udostępnianych na jego stronach.

6. Wykorzystanie jakichkolwiek danych z portalu w celach komercyjnych bez wcześniejszego porozumienia się z jego właścicielem jest zabronione.

 

Zamieszczanie materiałów na stronie The Polish Guide

1. Użytkownik PG publikuje swoje materiały i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja PG nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników portalu.

2. Administrator będzie usuwał z serwisu komentarze i materiały naruszające prawa osób trzecich, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zawierające wulgaryzmy, nawołujące do negatywnych zachowań, budzące agresję, propagujące alkohol oraz środki odurzające. Usuwane będą także materiały o charakterze reklamowym lub promocyjnym, przekazy antyreklamowe, treści zawierające dane osobowe, teleadresowe, czy adresy mailowe.

3. Usunięcie nieodpowiedniego materiału nie wymaga uzasadnienia.

4. Wszelkie uwagi i komentarze na każdy temat użytkownik może wysyłać na adres mailowy: redakcja@thepolishguide.com.

5. Użytkownicy portalu poprzez umieszczenie swoich materiałów na stronach PG wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w serwisie www.thepolishguide.com

6. Użytkownik przesyłając do serwisu zdjęcia oraz inne materiały potwierdza, że jest ich autorem i ma do nich pełne prawo autorskie.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu oraz za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

8. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych innym osobom lub instytucjom.

9. Informacje o użytkowniku, w tym szczególnie informacje o adresie IP mogą być ujawnione jedynie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe

Dane osobowe użytkowników gromadzone są tylko i wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania portalu.
Mowa o organizowanych konkursach z nagrodami rzeczowymi oraz o korzystaniu z usługi „Konsultacje specjalistów w zakresie psychologii rodzinnej i rozwoju osobistego” w sekcji ONA & ON, przy których należy podać swoje dane osobiste, np: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy, itp. w celu wysyłki nagród lub korzystania z oferowanych konsultacji.

Ostatnie uaktualnienie: 30 stycznia 2013r.