KONSULTACJE PRZEZ SKYPE


Jak się zapisać?

1. Wyślij e-mail pod adres: redakcja@thepolishguide.com
i poproś o spotkanie z wybranym specjalistą w jednym z dostępnych terminów.


specjalista dni tygodnia według czasu brytyjskiego według czasu polskiego
PEDAGOG poniedziałek 17: 00 - 20:00 18:00 - 21:00
wtorek 17: 00 - 20:00 18:00 - 21:00
PSYCHOLOG poniedziałek 07:00 - 11:00 08:00 - 12:00

15:00 - 22:00 16:00 - 23:00
wtorek 07:00 - 14:00 08:00 - 15:00

17:00 - 19:00 18:00 - 20:00
środa 07:00 - 14:00 08:00 - 15:00

15:00 - 22:00 16:00 - 23:00
czwartek 15:00 - 22:00 16:00 - 23:00
piątek 15:00 - 22:00 16:00 - 23:00
COACH
i PSYCHOTERAPEUTA
cały tydzień do indywidualnego
ustalenia
do indywidualnego
ustalenia
FAMILY COACH
i MEDIATORKA
piątek, sobota 15:00 - 20:00 16:00 - 21:00
inne dni do indywidualnego
ustalenia
do indywidualnego
ustalenia
COACH i TRENER NLP
od poniedziałku
do piątku
do indywidualnego
ustalenia
do indywidualnego
ustalenia
sobota,
niedziela
w wyjątkowych przypadkach
możliwe jest umówienie
konsultacji wieczorem
w sobotę lub niedzielę
w wyjątkowych przypadkach
możliwe jest umówienie
konsultacji wieczorem
w sobotę lub niedzielę

 

2. W treści e-maila opisz swój problem w kilku zdaniach.

3. Podaj imię, nazwisko, numer telefonu oraz hasło Skype.

4. Podaj informację, w jakich godzinach i dniach jesteś dostępny/dostępna, jeżeli nie odpowiadają Ci podane przez nas terminy.

5. Otrzymasz informację zwrotną (e-mail) o tym, jak wyglądać będzie Twoja pierwsza konsultacja, o dostępnych godzinach oraz sposobie przelewu internetowego.

6. Zapłać za sesję przelewem internetowym on-line (polskie lub angielskie konto) przynajmniej 3 dni przed datą konsultacji.

7. Kiedy otrzymamy wpłatę na konto, wyślemy Ci potwierdzenie (e-mail).

8. CENA za 1 godzinę konsultacji wynosi tylko £25 (lub przelicznik wg kursu walut NBP na dzień rezerwacji).

UWAGA! Wizyty opłacone nie mogą być anulowane; możemy je przełożyć jeżeli zostaniemy zawiadomieni przynajmniej 1 dzień (24 godziny) przed datą konsultacji. Jeżeli połączenie zostanie przerwane ze względów technicznych, niezależnych od rozmówców, lub konsultant nie będzie mógł rozmawiać, zaproponujemy inny, dogodny dla obu stron termin.

Jak przygotować się do rozmowy?

1. To czas tylko dla Ciebie – znajdź więc spokojne miejsce aby w pełni go wykorzystać.

2. Wyłącz telefony, które niepotrzebnie mogłyby Ci zaprzątać myśli.

3. Przed połączeniem zapisz sobie w jednym-dwóch zdaniach problem, o którym chcesz porozmawiać.

4. Zadbaj o sprawy techniczne – sprawdź komputer, dostęp do sieci, słuchawki (w rozmowie bez słuchawek może być pogłos, który będzie przeszkadzał)

5. Miej pod ręką notes i coś do pisania -  mogą się przydać.

 SPECJALIŚCI

Ewa Majewska

Pedagog

 

Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, trener szybkiego czytania i metod efektywnego uczenia się, pedagog zabawy, pilot wycieczek, zwolenniczka rozwijania i trenowania myślenia twórczego u osób w każdym wieku.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (warsztaty twórcze i lekcje muzealne Zamku Królewskiego w Warszawie, Świetlica Socjoterapeutyczna, Domy Kultury), młodzieżą i dorosłymi (autorskie programy szkoleniowe metodami aktywizującymi dla managerów i pracowników firm). Brała udział w wielu szkoleniach psycho-edukacyjnych i rozwoju osobistego, m. in. “Przełamywanie barier”, “Negocjacje”, ”Komunikacja interpersonalna”, ”Drama”, ”Psychodydaktyka twórczości”, Neurologiczne Programowanie NLP − Praktyk, Master (w trakcie szkolenia). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.


Zakres tematyczny:

porady pedagogiczne, trudności z rówieśnikami, problemy w nauce, konflikty, motywacja, rozwój osobisty, efektywne metody uczenia się, radzenie sobie ze stresem.

 


Małgorzata Miernik

Psycholog

 

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje kliniczne: Psychoterapia Osób Dorosłych oraz Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży). Po studiach odbyła staż w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie oraz Zakładzie Rehabilitacji dla kobiet po mastektomii w Centrum Onkologii w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pracowała w hospicjum onkologicznym (stacjonarnym i domowym) oraz w Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja skupiającej się na problematyce onkologicznej. Obecnie zawodowo związana z Pracownią Psychologiczną „Drogowskazy”, ma stałą superwizję.
Ukończyła kurs Praktyka i kurs Mistrza Praktyka Neurolingwistycznego Programowania (NLP) będące częścią szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Polski Instytut NLP akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii oraz dwustopniowe szkolenie w zakresie muzykoterapii. Uczestniczyła w kursie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, bierze udział w warsztatach prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Ewelina Bazyluk

Psycholog

 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada certyfikat ukończenia drugiego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie drugiego stopnia, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczka modułu specjalizacyjnego „Mediacje rodzinne”, prowadzonego przez członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jako współpracownik dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia ze studentami medycyny dotyczącymi psychologii zdrowia oraz relacji lekarz - pacjent. Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Współautorka artykułu naukowego dotyczącego spostrzegania własnego ciała. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych. Pracuje pod superwizją.


Barbara Smolik

Psycholog

 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo - behawioralnej CBT posiadającej członkostwo Europen Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Odbyła staże w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień - Lublin, w Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego - Tworki, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii” - Warszawa.

Pracowała jako psycholog w Klinice Ortopedii i Traumatologii Sportowej Carolina Medical Center oraz w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jako psycholog w Szpitalnym Zespole Wsparcia. Obecnie zawodowo związana jest z hospicjum onkologicznym (stacjonarnym i domowym) w Warszawie. Prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu psychoonkologii.

Uczestniczyła w kursie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, bierze udział w warsztatach prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski. Pracuje pod superwizją.

Członek Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Zakres tematyczny:

Udzielamy porad psychologicznych, których celem jest wspólne określenie przez klienta i psychologa, co stanowi istotę zgłaszanego problemu, oraz tego, czy wymaga on podjęcia specjalistycznych działań (np. psychoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego). Porada nie jest formą psychoterapii, lecz zaproszeniem do przyjrzenia się temu, czego dotyczy doświadczana przez klienta trudność, oraz wstępem do ewentualnej dalszej pracy nad wprowadzeniem zmian.


Zajmujemy się problemami związanymi z relacjami międzyludzkimi (w tym rodzinnymi i zawodowymi), przemocą w rodzinie, kłopotami z nastrojem i emocjami, kryzysami życiowymi, oraz doradzaniem w procesie rozwoju osobistego.


Więcej: www.drogowskazy.com
Bożena Andrzejak

Coach, psychoterapeuta

 

Kiedyś mieszkała w Londynie, dziś znowu w Warszawie. Skończyła rehabilitację na AWF, studium menadżerskie w Polskiej Międzynarodowej Szkole Biznesu oraz Psychologię Biznesu na Akademii Koźmińskiego. Pracowała jako kelnerka, uczyła angielskiego i tłumaczyła książki, była instruktorem fitnesu, a potem na wiele lat osiadła jako konsultant Public Relations. Pracowała dla międzynarodowych firm i prowadziła własną agencję public relations. Od blisko 10 lat zajmuje się rozwojem. Zaczęło się od pracy z procesem i pracy jako terapeuta. Uczyła się od twórców i propagatorów tej metody Arnolda Mindela, jego brytyjskich kolegów z UK RSPOP Clare Hill i Connora McCenna oraz polskich nauczycieli pracy z procesem. Z czasem jej uwagę przyciągnął coaching ze swoją koncentracją w pracy nad konkretnymi rozwiązaniami, zgodnymi z indywidualnymi predyspozycjami Klienta. Coachingu uczyła się w londyńskim The Coaches Training Institute i The Academy of Coaching. Jedna z jej Klientek po zakończeniu procesu coachingowego stwierdziła: „Znacznie poprawiła się jakość mojego życia”. I to jest sedno i sens jej pracy. Jej celem jest pomagać ludziom żyć lepiej, pełniej i w zgodzie ze sobą.


Zakres tematyczny:

Pomagam moim klientom realizować ich cele, pokonywać trudności i efektywnie działać. Wspieram w rozwijaniu kompetencji zawodowych i menadżerskich, w sytuacjach wchodzenia w nową rolę, w nowym środowisku. Towarzyszę w odkrywaniu satysfakcjonującego sposobu życia oraz rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Pomagam radzić sobie z trudnymi emocjami, długotrwałym stresem, nadmiernym perfekcjonizmem oraz z odkładaniem rzeczy na później. Wspólnie odkrywamy zasoby, które wzmacniają poczucie własnej wartości oraz wzmagają skuteczność i efektywność działania.
Anna Mieszczanek

Family coach, mediatorka

 

W latach 90-tych autorka, redaktorka i wydawca książek psychologicznych, w roku 2000 założycielka pierwszego w Warszawie Ośrodka Mediacji Rodzinnych. Pomagania ludziom w zmianie uczyła się w Studium Pomocy Psychologicznej Jerzego Mellibrudy, podczas treningów Wojciecha Eichelbergera i na stażu w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Współautorka – z Wojciechem Eichelbergerem - bestsellera pt. „Jak wychować szczęśliwe dzieci” (I wydanie w roku 1994, III w 2012).


Zakres tematyczny:

Pierwsza pomoc psychologiczna: rozmowy o życiu, kłopotach, zmianach; pomoc w zrozumieniu siebie, partnerów i natury kłopotów, które nas trapią. Nauka dogadywania się, ustalania, uzgadniania, rozwiązywania konfliktów.

Poza tym: odmładzanie psyche, likwidacja złogów depresyjnych i ujędrnianie pozytywnych myśli. Dla odważnych: nieoperacyjny lifting duszy.


Więcej: www.mediator.vel.pl; www.facebook.com/coachingdialogu

Ewa Damentka

Przyjazny i skuteczny coach; trener NLP i rozwoju osobistego

 

Pomaga ludziom w poznawaniu siebie oraz w rozwijaniu własnego potencjału, dzięki czemu mogą skuteczniej rozwiązywać problemy i osiągać swoje cele.

Od prawie 30 lat interesuje się rozwojem osobistym, od 1998 r. studiuje metody Neurolingwistycznego Programowania (NLP), od 2004 roku jest coachem i trenerem NLP.

Uczyła się od wielu nauczycieli, wśród nich znajdują się również klasycy NLP – Steve Andreas, Robert Dilts, David Gordon i inni. Wykaz szkoleń, które przeszła znajduje się na stronie http://www.nowiny.damentka.com/o-mnie/moi-mistrzowie

W celu szlifowania umiejętności i zdobywania nowej wiedzy zorganizowała i prowadziła kilka klubów zrzeszających miłośników NLP i rozwoju osobistego, m.in. Klub FLOW (2001-2012) i Klub Trenera NLP (2008-2010). W ramach prac klubowych odbyło się około 230 kilkugodzinnych mini-szkoleń poruszających ważne i życiowe tematy. Różnorodność spojrzeń i doświadczeń zapewniło ponad 70 osób, które przyjęły jej zaproszenia i prowadziły lub współprowadziły te szkolenia.

Wiedza oraz duże doświadczenie i zdolności innowacyjne pozwalają jej na dostosowywanie znanych ćwiczeń do potrzeb klienta oraz na wymyślanie nowych. Obecnie pracuje nad podręcznikiem autocoachingu. W dalszych planach książki o NLP.


Zakres tematyczny:

FLOW (stany przepływu, uniesienia), autocoaching, zarządzanie emocjami, osobiste strategie sukcesu, zmiana nawyków, relaksacja, komunikacja (dogadywanie się z innymi ludźmi i ze sobą samym), budowanie systemu wspierających przekonań, rozbrajanie przekonań negatywnych, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów (w wersji poważnej lub żartobliwej, w zależności od Twojego wyboru), wprowadzanie zmian (co robić, gdy to, co robisz, nie działa), wyznaczanie celów, w sposób ułatwiający ich uzyskanie, wystąpienia publiczne, wspierająca recenzja (jak chwalić, by budować poczucie wartości dziecka lub innej osoby), motywacja i sens życia, life-coaching, coaching twórczości, ustawienia systemowe, gra Satori (radykalne wybaczanie), EFT (techniki wolności emocjonalnej) oraz korepetycje z NLP (powtórka, przypomnienie ćwiczeń dla osób, które uczestniczyły w kursach i nauka wybranych elementów dla początkujących).

Specjalnie dla Rodziców – proponuje BAJKI – zasady opowiadania i wymyślania bajek dla Waszych Pociech.

Oferuje również SŁUCHANIE. Jeśli nie jesteś zainteresowana (zainteresowany) żadnym z w/w tematów, a po prostu chcesz się wygadać i potrzebujesz, by ktoś życzliwy wsparł Ciebie i wysłuchał co masz do powiedzenia, po prostu dzwoń...