Opracowane przez:

Ody Company Ltd

Ltd, 151 Picton Rd, Liverpool,

tel. 0151 281 25 36, 0782 685 48 56

 

Rodzaje Działalności Gospodarczych w Wielkiej Brytanii

Samo rozpoczęcie działalności w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo szybkie i proste. Jednakże bardzo ważne jest, aby wybra odpowiednią formę prawną działalności. Warto się nad tym dobrze zastanowić, ponieważ od tego będą zależeć Państwa podatki, czy też obowiązki w stosunku do Inland Revenue/Companies House. Od tej decyzji będzie również zależeć jakie dokumenty muszą Państwo przechowywać.

 

Wybór formy prawnej wpłynie na rodzaj Państwa odpowiedzialności odnośnie decyzji firmy − odpowiedzialność całym majątkiem czy też odpowiedzialność do wniesionego wkładu.

Najpopularniejszą formą prawną w UK jest firma LTD − odpowiednik polskiej spółki z o. o., PLC − odpowiednik polskiej spółki akcyjnej, LLP − limited liability partnership, self-employed − odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej, partnership − spółka cywilna.

Jeżeli nie są Państwo pewni, która forma prawna pasuje do Państwa działalności najlepiej, warto zwróci się do specjalisty po profesjonalną poradę.

1. Self-employed

Jednym z rodzajów działalności w Wielkiej Brytanii jest tzw. samozatrudnienie. Forma tej działalności odpowiada polskiej spółce jednoosobowej. Do rozpoczęcia działalności jako self-employed potrzebna jest rejestracja w Inland Revenue; tego rodzaju dzialalności nie zgłasza się do rejestru w Companies House. Jako self-employed należy się zarejestrować w ciągu trzech miesiecy od daty rozpoczęcia działalności. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą w wysokości 100 funtów.

Jest to najmniej skomplikowana i najszybsza forma rozpoczęcia działalności. Pracujesz dla samego siebie, sam jesteś swoim szefem.

Ty podejmujesz wszystkie decyzje. Działalność ta nie posiada osobowości prawnej, a zatem to Ty odpowiadasz za firmę całym swoim majątkiem. Będąc samozatrudnionym jesteś zobowiązany raz do roku złożyć zeznanie podatkowe, opłacić podatek od przychodów oraz składki ubezpieczeniowe. Wszystkie rachunki i dokumenty trzeba przechowywać przez okres 5 lat.

UWAGA! Jeżeli dochody przekroczą 60 000 funtów, trzeba zacząć rozliczać się z podatku VAT. Warto wiedzieć , że jako self-employed możemy zatrudniać pracowników.

Self Employment (praca na własny rachunek) trzeba zarejestrować w Brytyjskim Urzędzie Skarbowym, czyli w HM Revenue and Customs.

Rejestracji można dokonać:

− listownie, przesyłając wypełniony wniosek CWF1 na adres Urzędu

− osobiście − w najbliższym oddziale HM Revenue and Customs

− telefonicznie, dzwoniąc pod numer infolinii: 0845 603 2691

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie HMRC

2. Private Limited Company (LTD)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Limited Company jest to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest osobą prawną niezależnie od tych, którzy ją posiadają. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy, co oznacza, że udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania firmy z majątku własnego.

Zgodnie z wymogami, firma musi być zarejestrowana w Companies House. LTD jest najbardziej popularną i rozpowszechnioną formą zarejestrowania działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Aby zarejestrować firmę należy wskazać adres siedziby firmy. Jest to adres pod który przesyłana będzie ważna korespondencja z Companies House i Ireland Revenue.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

− akcjonariusze odpowiadają za działania spółki do wysokości wniesionego wkładu

− zminimalizowanie podatków − możliwość pozyskania obcego kapitału

− możliwość powołania dowolnych osób na stanowiska dyrektora i sekretarza, co pozwala utrzymać anonimowość akcjonariuszy

− ochrona nazwy firmy w Companies House

− bardziej wiarygodna forma działalności − każdy potencjalny klient może sprawdzić na stronie Companies House wiadomości na temat danej firmy (status, adres, raport finansowy itp)

− brak ograniczeń odnośnie minimum kapitału założycielskiego.

Minimalne wymagania dla Private Limited Company (Ltd):

− musi być przynajmniej jeden mianowany dyrektor

− wszyscy dyrektorzy muszą mieć min. 16 lat

− firma musi posiadać adres siedziby w Wielkiej Brytanii

− możesz posiadać Sekretarza Spółki, jeśli uważasz że będzie pomagać w zarządzaniu firmą

− dyrektor, sekretarka nie muszą mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii i mogą zarządzać spółką

− wymagany jest adres spółki; nie można używać skrytki pocztowej

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje można uzyska na stronie HMRC

3. Public Limited Company (PLC)

Spółka akcyjna, to taka spółka, której akcje dostępne są na giełdzie, jednakże nie jest to obowiązkiem firmy. Spółka jest osobą prywatną.

Spółka akcyjna musi posiadać minimum 50 000 funtów kapitału założycielskiego, wszystkie akcje muszą być przyznane akcjonariuszom, a 25% kapitału spółki musi być wpłacone na konto firmowe. Akcjonariusze nie odpowiadają za straty spółki majątkiem osobistym. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (Corporation Tax).

Koszty prowadzenia takiej spółki są dużo wyższe niż poprzednich i ta forma działalności jest również lepiej dostosowana do dużych organizacji. Spółka musi posiadać co najmniej dwóch dyrektorów (mogą to być osoby fizyczne lub inne firmy, mogą to być osoby różnej narodowości). Aby zarejestrować spółkę należy powołać także sekretarza spółki.

Spółka PLC zobowiązana jest raz do roku złożyć sprawozdanie roczne (Annual Return) oraz dostarczyć sprawozdania finansowe. Jeżeli firma uzyska status małej firmy nie ma wymogów prowadzenia audytu spółki. Równocześnie raz do roku należy złożyć rozliczenia podatkowe w Inland Revenue.

Minimalne wymagania dla Public Limited Company (PLC):

− przynajmniej dwóch dyrektorów

− posiadanie Sekretarza spółki

− posiadanie dwóch akcjonariuszy

− 50 000 funtów − minimalna wysokość kapitału założycielskiego spółki akcyjnej, 25% powinno być wpłacone na konto firmy

− adres spółki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie HMRC

4. Limited Liability Partnership (LLP)

Spółka partnerska LLP to skrót od nazwy Limited Liability Partnership, czyli jest to odpowiednik spółki partnerskiej w Polsce. Jest to forma hybrydowa zawierająca elementy spółki z o.o. jak i spółki partnerskiej. Jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialność członków jest ograniczona do wniesionego wkładu. Chociaż nie ma żadnych udziałów w tej formie spółki, a podatek i inne ustalenia pozostają takie same jak w przypadku partnerstwa, to umowa spółki musi być sporządzona w celu określenia, m. in. w jaki sposób będzie dzielony zysk i co się stanie w przypadku likwidacji partnerstwa.

W celu rejestracji LLP, należy zgłosić firmę do Companies House. Aby utworzyć LLP musi być przynajmniej dwóch członków. Nie ma maksymalnego ograniczenia co do ilości członków spółki. Między członkami musi zostać spisana umowa, jednakże nie musi ona być złożona do Companies House. Aby zarejestrować firmę Członkowie mogą być osobami indywidualnymi, jak i osobami prawnymi (innymi firmami). Nie ma ograniczeń co do narodowości członków.

Aby zarejestrować firmę należy wskazać miejsce siedziby spółki. Musi to być adres na terenie Wielkiej Brytanii. LLP jest firmą i jako firma musi płacić podatek od osób prawnych (Corporation Tax − CIT) od osiagniętych przychodów. Po osiągnięciu przychodu w wysokości 61 000 funtów firma ma obowiązek rozliczania się z podatku VAT. Dywidenda członków jest opodatkowana zgodnie z regułami podatku od przychodów (Income Tax).
LLP raz do roku musi złożyć sprawozdania finansowe oraz annual return (lista członków) oraz zeznanie podatkowe (Tax Return) do Inland Revenue. LLP nie posiada sekretarza i dyrektora, tak jak to jest w przypadku LTD. Jednakże rolę ich przejmują członkowie spółki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie HMRC