Opracowane przez:

ILAS (LLP)

ILAS LLP, 2nd Floor, Suite 4, Nelson House
341 Lea Bridge Road, Leyton, London, E10 7LA

Tel: 0208 539 6611

 

Prawnik Radzi

Prawo Imigracyjne

Rezydentura

O potwierdzenie prawa do rezydentury powinien się ubiegać każdy obywatel Unii po trzech miesiącach od wjazdu do Zjednoczonego Królestwa.

Dokument, tzw. „residence certificate” jest wydawany na 5 lat i jest potwierdzeniem uprawnienia do pobytu na terenie UK.

Jest wydawany wyłącznie osobom, które są w stanie potwierdzić aktywność ekonomiczną albo że szukają zatrudnienia, bądź że studiują lub posiadają wystarczające środki finansowe na utrzymanie i odpowiednie ubezpieczenie.

Rezydentura stała

Uprawnienie do rezydentury stałej (dokument potwierdzajacy to „permanent residence certificate”) można nabyć po pięciu latach legalnego przebywania na terenie UK, przy czym okres przepracowany w ramach tzw. Workers Registration Scheme jest zaliczany do długości pobytu.

Pobieranie zasiłków lub praca na pół etatu nie dyskwalifikuje automatycznie od otrzymania powyższego potwierdzenia.

Zachowanie prawa do rezydentury w przypadku przejścia na emeryturę, rozpadu rodziny lub utraty zdolności do pracy regulowane jest odrębnie.

Członkowie rodziny obywatela Unii (żona/mąż/rodzice obu stron/dzieci obu stron poniżej 21-go roku życia nawet jeśli obywatel Unii nie jest rodzicem biologicznym), którzy nie są obywatelami unijnymi mogą się ubiegać o tzw. „residence card” i „permanent residence card”.

W związkach partnerskich trzeba potwierdzić zwykle dwuletni staż by otrzymać „residence card”. Możliwe jest również uzyskanie dokumentu w sytuacji, kiedy staż jest krótszy ale pojawiło się dziecko, zależy to jednak od swobodnego uznania sekretarza stanu (Secretary of State) i aplikacja powinna być wsparta orzecznictwem.

Dokument potwierdzający pobyt stały w przypadku obywateli spoza Unii, jest ważny tylko 10 lat, jest więc w interesie posiadacza wcześniejsze postaranie się o obywatelstwo brytyjskie na wypadek ewentualnych trudności w uzyskaniu przedłużenia.

Mimo, że nie ma wymogu prawnego posiadania powyższych dokumentów, okazanie „residence certificate” albo „residence card” znacznie ułatwia udowodnienie legalnego pobytu w urzędach i dostęp do wielu świadczeń a także podjęcie pracy. Może również ułatwić obronę przeciwko deportacji.

Obywatelstwo

O obywatelstwo można się starać po pieciu latach legalnego pobytu w Wielkiej Brytanii, przy czym w ostatnim roku poprzedzającym aplikację, powinno się być uprawnionym do rezydentury stałej; w przypadku obywatela Unii oznacza to rezydenturę sześcioletnią.

British Nationality Act 1982 jest często nowelizowany; ostatnie zmiany jednak zwykle są uwzględnione w formularzu więc w zakresie aktualnych wymogów najlepiej sugerować się jego ostatnią wersją. Pozostałe wymogi głównie dotyczą znajomości języka, dopuszczalnych nieobecności w Zjednoczonym Królestwie, poczytalności psychicznej i braku przeszłości kryminalnej.

Od odmowy przyznania obywatelstwa nie ma prawa apelacji.

O upoważnieniu dziecka do obywatelstwa brytyjskiego decyduje status rodziców w momencie jego narodzin. Obywatelstwo nabywane jest automatycznie z mocy prawa bądź w drodze rejestracji.

 

Sylwia Wawrzyńczak

Prawnik Imigracyjny

ILAS (LLP)

Copyright: ILAS (LLP)

 


Pytania i odpowiedzi

1. Jestem Polką mieszkającą i pracującą w UK. Mój partner, z którym jestem w związku od ponad roku nie posiada żadnego pozwolenia na pobyt. Obecnie jestem w ciąży i pracuję tylko na pół etatu. Czy jest jakaś możliwość uregulowania statusu mojego partnera i czy ja mogę się ubiegać o rezydenturę tymczasową?

Prawo do rezydentury tymczasowej można nabyć również pracując na pół etatu natomiast Pani partner powinien poczekać ze złożeniem aplikacji do momentu aż będą Państwo w stanie udokumentować dwuletni staż.

Długość związku w przypadku narodzin dziecka nie powinna być czynnikiem decyzyjnym. Nie wynika to jednak ze stanu prawnego bezpospośrednio gdyż stanowi to jedynie zalecenie Komisji Europejskiej i powoływanie się na nie nie zawsze przynosi rezultaty.

 

2. Odmówiono mi wydania potwierdzenia rezydentury stałej na podstawie, że nie dopełniłam obowiązku rejestracji pracowniczej we właściwym terminie. W UK pracuję od 2007 r. dla tego samego pracodawcy a w programie pracowniczym zarejestrowałam się w 2009 r. Czy słusznie odmówiono mi potwierdzenia prawa do rezydentury stałej i jakie mam szanse wygrania apelacji?

Obowiązek rejestracji w programie WRS nie obowiązuje dopiero od końca kwietnia 2011 r. ale jeśli na dzień rozprawy będzie Pani w stanie udowodnić, że rezydentura po i przed tą datą była legalna, sąd powinien przychylić się do wniosku.