Krótki wyciąg z artykułu zamieszonego na stronie www.dziennikpolski.co.uk

Autor: Małgorzata Bugaj-Martynowska

Równe szanse dla wszystkich szkół

 

Wszystkie zainteresowane sprawą polskich legitymacji szkolnych polskie szkoły sobotnie mogą w tej sprawie kontaktować się z Polską Szkołą Sobotnią im. M. Konopnickiej na Willesden Green w Londynie.

 

Na Wyspach Brytyjskich funkcjonuje ponad sto szkół polskich, znanych pod nazwą szkół sobotnich lub polskich szkół przedmiotów ojczystych. Zdecydowana większość z nich utrzymywana jest ze składek rodziców uczących się w nich dzieci. Część placówek funkcjonuje pod skrzydłami PMS, co oznacza jedynie, że dyrekcje szkół otrzymują ze strony organizacji wsparcie w postaci informacji w zakresie edukacji, jak i prawnego zarządzania placówką, ale Macierz nie ma ani prawa, ani obowiązku nadzorowania i sprawowania kontroli nad zrzeszonymi w niej szkołami. Te instytucje w pełnym zakresie są autonomiczne – dyrektorzy sami decydują o ofercie szkoły, jak i o programie nauczania. Dzieje się tak, ponieważ placówki nie są utrzymywane przez żadną z organizacji polonijnych, ani rządowych.

Jednak na Wyspach funkcjonują także dwa Szkolne Punkty Konsultacyjne, których działalność uzależniona jest od wytycznych MEN. W tych szkołach nauka dla dziecka jest bezpłatna, a rodzice opłacają jedynie roczną składkę na Komitet Rodzicielski... (czytaj dalej)