Informacje dla Nauczycieli

Jak włączyć szkołę sobotnią w kampanię
„Cała Europa Czyta Dzieciom”?

Szanowni Państwo!
Nauczyciele, Rodzice i Animatorzy kultury polskiej w UK!

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” po spektakularnym sukcesie w Polsce poszerza swą działalność na całą Europę, gdzie będzie nosić nazwę „Cała Europa Czyta Dzieciom” - "All of Europe Reads to Kids".

Kampania przenosi się także do na Wyspy Brytyjskie, by objąć swym zakresem setki tysięcy Polaków, którzy wyjechali z kraju. Zamieszkujące tu rodziny z dziećmi i rozwijające się polskie szkoły sobotnie nie mogą zostać osamotnione w promocji czytelnictwa, zachowania polskiej mowy i kultury. Pomożemy Państwu zadbać o rozwój najmłodszych i starszych Państwa pociech i wychowanków.

Fundacja ABCXXI działa od 2001 roku – ma więc za sobą 12 lat doświadczenia popartego w Polsce przez wielu ludzi kultury, media, a nawet polityków, którzy widzą w czytaniu dzieciom ważny czynnik rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Badania dowodzą, że na całym świecie spada czytelnictwo – z wyjątkiem tych szkół i klas, gdzie nauczyciele czytają dzieciom na głos. Do tego będziemy zachęcać Państwa, podpowiadając różne sposoby i metody, jak zainteresować dzieci książką.

Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” przez prawie 12 lat stworzyła na terenie Polski sieć koordynatorów i liderów czytania. Na podobnym schemacie współpracy koordynatora z liderami ma się opierać kampania poza granicami kraju.

Kim jest Koordynator, a kim Lider projektu?*

Koordynator to osoba, która działa na większą skalę (w Polsce - wsi, miasta, gminy, powiatu lub województwa), krzewiąc ideę czytania dzieciom, inicjując i organizując akcje i imprezy czytelnicze, wdrażając programy edukacyjne i czytelnicze Fundacji oraz w miarę możliwości współpracując z lokalnymi Liderami i koordynując ich pracę.

Lider zaś to osoba, która organizuje kampanię czytania dzieciom oraz wdraża programy edukacyjne i czytelnicze Fundacji w swojej placówce/instytucji/szkole.

Naszym koordynatorem kampanii „Cała Europa Czyta Dzieciom” - "All of Europe Reads to Kids" na Wyspach Brytyjskich jest Marta Dąbrowska. Każdy z Państwa natomiast może stać się Liderem kampanii w swojej szkole, polskim klubie czy polskiej bądź lokalnej bibliotece (Uwaga! Jedna placówka wyznacza jednego Lidera).

UWAGA!
Przyjęcia zgłoszeń do pierwszej edycji programu "Cala Europa Czyta Dzieciom - All of Europe Reads to Kids" zostały zakończone. Wszystkich zainteresowanych a niezarejestrowanych zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku. Bliższe informacje pod adresem redakcja@thepolishguide.com.

Zespół kampanii na Wyspach Brytyjskich


* Pełny regulamin współpracy Lidera/Koordynatora kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”z Fundacją „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” znajdziecie Państwo na tej stronie