KAMPANIA CZYTANIA NA WYSPACH

Program „Cała Europa czyta dzieciom” ("All of Europe Reads to Kids”)

Program "All of Europe Reads to Kids" ma na celu umożliwić wymianę doświadczeń przez osoby i instytucje, które prowadzą lub chcą rozpocząć kampanie czytania dzieciom w swoich krajach.  W ciągu 10 lat prowadzenia kampanii czytania Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” wypracowała skuteczne metody realizacji programów promujących czytanie dzieciom i przez dzieci - i chce się nimi podzielić ze wszystkimi, którym leży na sercu przyszłość młodego pokolenia. 

W 2011 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom wraz z naszą siostrzaną czeską fundacją "Celé Česko čte dětem". 1 czerwca na tarasie Kawiarni i Czytelni Literackiej NOIVA Dzieci, Goście Specjalni oraz przedstawiciele organizatorów złożyli podpisy pod proklamacją programu „All of Europe Reads to Kids”.


Tekst Proklamacji programu "All of Europe Reads to Kids", która podpisana została 1 czerwca 2011 w Cieszynie.

 

"ALL OF EUROPE READS TO KIDS"

My, niżej podpisani uczestnicy Inauguracji Pierwszego Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom, zorganizowanego 1 czerwca w Cieszynie 2011 roku wspólnie przez Fundację: "Cała Polska czyta dzieciom" ("All of Poland Reads to Kids") oraz "Celé Cesko cte detem" ("Every Czech Reads to Kids"), we współpracy z władzami lokalnymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za krzewienie kultury, wyrażamy przekonanie, że umiejetność i zapał do czytania są warunkiem wszechstronnego rozwoju człowieka, podnoszenia poziomu jego wykształcenia i kompetencji, pełnego uczestnictwa w kulturze oraz poprawy jakości indywidualnego i wspólnego życia.

Wobec obserwowanego zjawiska wypierania przez media elektroniczne zainteresowania książką i czytaniem, zwłaszcza wsród dzieci i młodzieży (ok. 20% młodzieży krajów europejskich to funkcjonalni analfabeci) uważamy, że powszechne przywrócenie/wprowadzenie obyczaju głośnego czytania dzieciom w domach oraz we wszystkich instytucjach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych może skutecznie zapobiec analfabetyzmowi i regresowi kulturalnemu naszych społeczeństw. Dlatego zwracamy się do wszystkich osób, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za wychowanie i edukację młodego pokolenia o wprowadzanie i wspieranie programów służących promocji codziennego głośnego czytania dzieciom i młodzieży.


20 minut dziennie. Codziennie!
Tak, by czytanie kojarzyło się dziecku zawsze z radością nigdy z przymusem, karą czy nudą!


Czytanie dziecku wpływa bardzo korzystnie na jego rozwój emocjonalny, uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, wydłuża przedział uwagi, poszerza i pogłębia wiedzę,i pomaga w nauce, rozwija wrażliwość moralną, wycisza, wzmacnia poczucie własnej wartości, ma także moc budowania więzi międzypokoleniowej pomiędzy dziećmi a dorosłymi. W dobie braku czasu dla dzieci codzienne wspólne spotkania z książką są nie do przecenienia!

Czytanie dziecku buduje jego bogate zasoby wewnętrzne i jest najlepszą witaminą dla jego wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego. Czytanie jest także szczepionką przeciwko wielu zagrożeniom ze strony masowej kultury. Czytanie jest najtańszym sposobem na wychowanie wykształconego, kulturalnego, dobrego i szczęśliwego człowieka.

Dzieci uwielbiają czytanie. Od nas, dorosłych, zależy, czy zaspokoimy ich naturalną potrzebę i gotowość do słuchania baśni i historii, czy też pozwolimy jej zaniknąć wśród agresji i zgiełku reklam i gier komputerowych, elektronicznych gadżetów i medialnego szumu.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować codziennie czytając dziecku dla przyjemności. Dzieci, którym czytamy, wyrastają na czytelników – ludzi, którzy żyja mądrzej, lepiej, a nawet dłużej. Wybierzmy czytanie dzieciom! Wybierzmy dobrą, szcześliwą przyszłość naszych dzieci i naszych społeczeństw! Czytajmy dzieciom codziennie - od urodzenia po okres nastoletni.

Budujmy więzi, budujmy zasoby umysłowe naszych dzieci. Budujmy zasoby Europy!

 

Zainteresowanych przyłaczeniem się do programu "Cała Europa Czyta Dzieciom - All of Europe Reads to Kids" prosimy o kontakt z: Fundacją "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom"

tel. + 48 22 648 3891(92); e-mail: europe@cpcd.pl, lub jej przedstawicielem na terenie Wielkiej Brytanii

tel. + 44 (0) 7803 350 425; e-mail:redakcja@thepolishguide.com

oraz zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej All of Europe Reads to Kids

Fundacja "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom"