EARLY SUPPORT
PROGRAMME (ESP)

PROGRAM "WSPARCIE NA WCZESNYM ETAPIE’’

Early Support Programme jest przeznaczony dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w wieku do 5 lat.

Obejmuje on opiekę w zakresie zdrowia, edukacji i opieki socjalnej.

 

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU?

Aby sprawdzić czy ESP jest dostępny w Twojej okolicy, najlepiej skontaktować się z lokalnym councilem

− możesz to zrobić tutaj: your local council.

Jeśli ESP nie ma w Twojej okolicy w danym momencie, zapytaj kiedy będzie.

Jak tylko przyłączysz się do programu, to zostanie Tobie przydzielony tzw. key worker, który będzie Tobie pomagał.

 

ŚRODKI BY CI POMÓC:

Early Support Programme posiada szeroki zakres materiałów, które mają na celu pomoc rodzicom niepełnosprawnego dziecka. Materiały te obejmują:

− pakiet rodzinny

− family pack

– z informacjami na temat dostępnych serwisów

− ulotki informacyjne dotyczące różnego rodzaju schorzeń

− gama szkoleń/kursów dla rodziców i opiekunów

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim https://www.gov.uk/help-for-disabled-child/early-support-programme